default logo

İK

İK Politikamız

BETA OFİS ÜRÜNLERİ ’nin yönetim felsefesi, bütün çalışanların aynı vizyon ve misyona sahip olması, ortak hedeflerin paylaşımı ve kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine dayanır. Şirket süreçler ve verilerle yönetilerek, bütün çalışanların kendi kendini yönetimi esas alınmaktadır. Süreçler çalışanların farklı rolleri üstlenebilecekleri şekilde geliştirilmektedir.

BETA OFİS ÜRÜNLERİ İnsan Kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirilerek verimli işler ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlamak, çalışanlarına rahat, güvenli bir iş ortamı sağlamak ve objektif değerlendirmeler yapmaktır.

Bu amaçla, çalışanların temel ve teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Yetkinlik Havuzları oluşturulmaktadır. Çalışanlar üstlendikleri rollerle bağlantılı Yetkinlik Havuzları’na katılmakta, böylece şirket içi bilgi akışı ve eğitimler hızlandırılmaktadır. Esnek yapı ve çalışanların süreçlerde etkin rol oynaması, şirket kararlarının hızla alınmasını, böylece gelişim ve verimlilik elde edilmesini sağlamaktadır.

BETA OFİS ÜRÜNLERİ, insana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. BETA OFİS ÜRÜNLERİ ’nin başarısının arkasında kaliteli ve eğitimli insan gücü yatmaktadır. Şirket, kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu çalışanlar tarafından üretilebileceğine inanır, çalışanlarının gelişimine ve eğitimine önem verir. Başarı, şirket amaçlarına uygun üretimle değerlendirilir.

İnsan Kaynakları Süreçleri

İŞE ALMA VE YERLEŞTIRME

BETA OFİS ÜRÜNLERİ ’nde personel seçme ve yerleştirme süreci, açık pozisyonlara kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayı bulup yerleştirecek şekilde yapılmaktadır. İşe alımlarda fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler bilgi ve deneyime göre yapılır.

BAŞVURU SÜRECI

İşe alım sürecimizde ik@betakirtasiye.com, çeşitli iş başvuru siteleri ile facebook, twitter gibi sosyal medya üzerinden gelen başvurular değerlendirilir.

Stajyer olarak kabul edilen adayların staj süreci ve sonrası ilgili bölüm yöneticileri tarafından takip edilerek İnsan Kaynakları Departmanı’na raporlanır. Olumlu görünen stajyerler, gelecekte değerlendirilmek üzere aday havuzuna alınır ve istihdamda öncelikle değerlendirilirler.

Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için mevcut veri tabanından araştırma yapılarak, yeni ilanlar çıkarak ya da danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır.

İŞ GÖRÜŞMELERI

Değerlendirme sonucu olumlu adaylarla mülakat süreci başlatılır. İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisinin mülakat sürecini, adaylara uygulanan çeşitli testler takip eder. Mülakat ve test sonuçları değerlendirilirken, kurum kültürüne uygunluk, analitik düşünme, yaratıcılık, konularındaki yetkinlikleri yanında mesleki ve teknik bilgileri de değerlendirilir. Süreci olumlu tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

EĞİTİM

Çalışanların teknik, davranışsal ve yönetsel yetkinlikleri ölçülmekte, izlenmekte ve geliştirilmektedir. Gelişim için profesyonel eğitimler alındığı gibi, farklı projeler ve departmanlarda görev alma gibi yöntemler de uygulanmaktadır.

Eğitimler bütün çalışanların hem mesleki, hem de kişisel gelişimleri için düzenlenmekte, organizasyon piyasa şartları ve teknolojideki gelişmeler eğitim planlarına hemen yansıtılmaktadır.

Yeni teknolojiler izlenmekte, altyapı, çalışanların kaynaklara hızlı ulaşımı, yönetime etkin katılımı ve müşterilerle hızlı iletişim, amaçlarına yönelik olarak, sürekli olarak geliştirilmektedir.

ÜCRETLENDİRME VE YAN HAKLAR

BETA’da çalışanların tamamını kapsayan bir derece, pozisyon ve ücretlendirme sistemi mevcuttur. Ücretlendirme ve yan haklar politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Çalışanlarımızın ücretlerini; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları ve piyasada hedeflediğimiz konumlanma doğrultusunda, her yıl başı değerlendirip güncelleriz.

BETA’nın çalışanlarına sunduğu yan haklar şunlardır:

    Servis: Servis ağımızla çalışanlarımızın ulaşım sürecini güvenli ve kolay şekilde gerçekleştiriyoruz.
    GSM Hat ve Telefon: Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza GSM hat, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayar tahsis edilir.
    Şirket Aracı: Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza şirket aracı verilir.